Zasady

1. Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez rozpoczęcie promowania swojej witryny w serwisie.

2. Na portalu każdy może promować własne witryny internetowe.

3. Każdy wpis musi być unikalny.

4. Dodający treści odpowiada za ich poprawność merytoryczną i językową.

5. Administracja kontroluje zgłoszenia, ale nie odpowiada za ich treść.

6. Administracja może ingerować w treść wpisów i je kasować, zwłaszcza jeśli są niezgodne z prawem.

7. Regulamin może się zmienić w każdej chwili, a jego nowa treść obowiązywać będzie z chwilą publikacji.